Sign up for continental news and offers

Whats On

Eldra (U) - Free Film Screening

Sunday, 3 December 2017 - 2:30pm
 
Free Film Screening presented by Welsh Club Preston
 
A chance to see the BAFTA Cymru award-winning film based on the memoirs of the late Eldra Jarman. Eldra, a gypsy girl, comes to stay with her grandparents in Bethesda in the Thirties, and finds she has a lot to learn, not only about Romany ways, but also about her new-found friends.  
 
 
Bethesda in the thirties - the childhood home of Eldra, a young gypsy girl belonging to the famous Romany family of Abram Wood. Life for the young girl appears to be one long exciting journey where myths and magic play an important part in the nature of things. But Eldra not only has to learn about life as a Romany. It is vital that she also understands the reality and restraints of the lives of her new friends whose lives are ruled by the oppressive social order inforced by the quarry.
 
 
Cyfle i weld y ffilm arbobryn wedi'i seilio ar fywyd y diweddar Eldra Jarman. Mae'r stori'n olrhain ei hanes o'i dyfodiad fel sipsi ifanc ym Methesda yn y Tridegau, wrth iddi ddysgu am fywyd y Romani. Mae hefyd yn dangos Eldra yn dod i ddeall cyfyngiadau bywyd ei chyfeillion newydd a'r gormes sy'n bodoli o fewn trefn gymdeithasol ardal y chwareli.
 
Bethesda yn y tridagau, cartref plentyndod Eldra, sipsi ifanc o dras teulu Romani enwog Abaram Wood. Mae bywyd y ferch ifanc yn ymddangos fel un siwrnai hir; lle mae hud a lledrith yn chwarae rhan annatod o defn naturiol bywyd. Ond nid yn unig mae rhaid i Eldra ddysgu am fywyd Romani, mae'n hanfodol iddi hefyd ddeall cyfyngiadau realiti bywyd ei chyfeillion newydd a'r gormes sy'n bodoli o fewn trefn gymdeithasol ardal y chwareli.
 
ELDRA (2003) is screened at The Continental at 2.30pm on Sunday 3rd December. Entry is free. 
 
 
 
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29